< Terug

mr. J.H. Peek

Advocaat te Utrecht

  • (Fiscaal) strafrecht, met name FIOD-zaken 
  • Belastingrecht (inclusief douanezaken)

Hans Peek is specialist in FIOD- en douanezaken en is als ervaren partner-advocaat aan het kantoor verbonden in de vestiging Utrecht.

Peek heeft al vele cliënten, grotere en kleinere ondernemingen, met succes bijgestaan. Hij is vooral actief in tal van FIOD-onderzoeken op het gebied van alle belastingmiddelen (inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, etc.), internationale fiscale constructies en in douanezaken. De FIOD is goed maar Peek wil altijd beter zijn. Hij heeft een efficiënte en effectieve aanpak. De ondernemingen en ondernemers die door Peek worden bijgestaan opereren in alle sectoren van handel, dienstverlening (inclusief accountancy en belastingadviseurs) en industrie.

Peek staat niet alleen cliënten bij in zaken van de FIOD maar ook van andere gespecialiseerde opsporingsdiensten zoals ISWZ (Sociale Zaken), NVWA (Voedsel- en warenautoriteit), Rijksrecherche, e.a. Dus niet alleen in geval van fiscale strafzaken maar ook in zaken omtrent bijvoorbeeld corruptie, witwassen, valsheid in geschrift, oplichting, e.d. kunt u voor rechtsbescherming bij Peek terecht.

De gespecialiseerde officieren van justitie van het Functioneel Parket (het fraudeteam van het OM) hebben aan Peek een geduchte tegenstander. Regelmatig worden onderzoeken met bijstand van Peek met positief resultaat afgesloten - ook al kost ook zo’n project tijd, aandacht en geld - vóórdat een openbaar proces ten overstaan van de rechter nodig is. Zo worden dan jarenlang slepende openbare gerechtelijke procedures en kosten bespaard.

Ook in douanezaken is Peek gespecialiseerd in het effectief beslechten van geschillen met de douaneautoriteiten. Ongeacht in welke goederen wordt gehandeld of welke douaneregels het betreft, staat Peek bedrijven bij in douanecontroles (na de in- of uitvoer van goederen) of in bezwaar- en beroepsprocedures. Ook heeft hij ervaring met het bepleiten van zaken voor het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

Opleiding

Nederlands Recht, Privaat- en strafrecht, Universiteit van Utrecht

Postdoctorale vakken opleiding Belastingkunde, Katholieke Universiteit van Brabant

Kennis van recente vakliteratuur en jurisprudentie

Lid van

Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen

Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten

International Bar Association (Business Crime Committee)

 

(co)Auteur NDFR en nieuwsbrief Douane SpotOn van De Bont Advocaten

Geeft regelmatig lezingen en cursussen

Registratie

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten zijn de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Belastingrecht
  • Strafrecht (Fiscaal strafrecht)

Deze registratie verplicht Hans (ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur) elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Publicaties

2016

  • Mr. J.H. Peek e.a., 'My way, liber amicorum Hans Hertoghs', Amsterdam 2016.

‚Äč2015

  • Mr. J.H. Peek e.a., 'De belastingadviseur onder vuur, enige beschouwingen uit de praktijk en wetenschap', Amsterdam 2015.

2013

2012

2010

2009

2008

2007

 

T   030 252 0504
F   030 252 3502
E   info@debontadvocaten.nl