< Terug

mr. J.M. Sitsen

  • (Fiscaal) bestuursrechtelijke procedures
  • Strafzaken

Jojanneke (1977) is eind 2000 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Omdat haar interesses toen al uitgingen naar het fiscale recht heeft zij daarbij als afstudeerrichting (onder meer) belastingrecht gekozen. Vervolgens heeft zij eind 2001 aan de Universiteit van Amsterdam het doctoraal fiscaal recht behaald. Zij is vervolgens ruim twee jaar werkzaam geweest als senior gerechtssecretaris bij het Gerechtshof te Arnhem (Belastingkamer). In 2004 koos Jojanneke voor de fiscale advocatuur. Tot november 2008 heeft zij als fiscaal advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen in Breda gewerkt. Sinds de oprichting van De Bont Advocaten eind 2008 is Jojanneke bij kantoor werkzaam en vormt zij tezamen met Guido de Bont het bestuur van De Bont Advocaten. In de loop der jaren heeft Jojanneke mitsdien een ruime ervaring opgedaan in fiscaal(strafrechtelijk)zaken. Jojanneke is lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap alsook van de Nederlandse Vereniging van Advocaten Belastingkundigen (NVAB). Sinds 2014 maakt Jojanneke deel uit van het bestuur van deze laatste vereniging. Met enige regelmaat publiceert zij in relevante vakbladen alsook is zij één van de auteurs van de NDFR en commentator bij het NTFR. Daarnaast is Jojanneke auteur voor SpotOn (www.debontspoton.nl).

Publicaties

2017

2016

  • Mr. J.M. Sitsen e.a., 'My way, liber amicorum Hans Hertoghs', Amsterdam 2016.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008 

2007

2006

T   020 570 3160
F   020 570 3161
E   info@debontadvocaten.nl