Cursussen en nieuwsbrieven

De Bont Law School

Was het formele recht voorheen een exotische uitwas van het belastingrecht waarmee een belasting-adviseur zelden tot nooit te maken kreeg, thans is voldoende kennis van het formele belastingrecht een vereiste voor iedere belastingadviseur. Vragenbrieven die leiden tot informatiebeschikkingen, boeten, bezwaar- en beroepschriften en bewijsregels behoren immers tot de vele aspecten van dit onderdeel van het belastingrecht waarmee de adviseur te maken krijgt. Daarnaast kan aan de adviseur zelf een medeplegersboete worden opgelegd en kan het kantoor in een onderzoek naar een cliënt een (onverwacht) bezoek krijgen van ambtenaren van de Belastingdienst of de FIOD, waarbij de vraag speelt in hoeverre men verplicht is medewerking te verlenen. 

Of de adviseur nu een omzetbelasting- of loonheffingsspecialist is, nationaal of internationaal adviseert, het formele belastingrecht komt in alle gebieden voor. Ook al heeft de belastingadviseur het gelijk op het materiële vlak aan zijn zijde, fouten op het formele vlak maken van de inspecteur dan toch de overwinnende partij. Bovendien is het in aanraking komen met het fiscale strafrecht geen louter theoretische mogelijkheid.

De Bont Law School is opgezet om adviseurs met affiniteit met het formele belastingrecht een verdieping te bieden van hun kennis, waardoor zij de formeelrechtelijke uitdagingen in hun eigen zaken beter aan kunnen, dan wel binnen kantoor als de formeelrechtelijke vraagbaak kunnen gaan fungeren. Ook wordt de kennis van het sanctierecht verhoogd, zodat de betreffende adviseur binnen kantoor kan worden geconsulteerd als men onverhoopt bezoek krijgt van de FIOD, waarbij stukken in beslag kunnen worden genomen en collega’s als getuigen kunnen worden gehoord. Kortom, het verdient weinig betoog dat het (ook) voor advies- en accountantskantoren van groot belang is expertise op het gebied van het formele belastingrecht en/of het fiscale straf- en boeterecht in huis te hebben. 

Klik hier voor meer informatie en het programma.

Cursussen algemeen

De advocaten van ons kantoor geven vele cursussen op fiscaal en fiscaal strafrechtelijk gebied alsook op gelieerde gebieden. Te denken valt aan cursussen over de informatieverplichtingen jegens de fiscus (en andere toezichthouders), actualiteiten formeel belastingrecht, actualiteiten boeterecht, wat te doen als de FIOD op de stoep staat, de strafrechtelijke deelnemingsvarianten in het fiscale (boete en straf)recht en actualiteiten invorderingsrecht. Wij geven cursussen voor opleidingsinstituten maar ook zijn wij graag bereid tot het geven van inhouse cursussen op belastingadvies- en/of accountantskantoren. Over de inhoud en de aan uw zijde bestaande wensen, maken wij graag op maat gesneden afspraken.

Spot On

Sinds juni 2015 verspreidt ons kantoor periodiek nieuwsbrieven onder een beperkte doelgroep, via de daartoe een speciaal ingerichte website: www.debontspoton.nl. Op deze manier wordt de spotlight gezet op belangrijke ontwikkelingen en interessante jurisprudentie binnen een aantal deelgebieden waarop De Bont Advocaten actief is. De deelgebieden zijn:

  • WWFT en tuchtrecht
  • Fiscaal sanctierecht

Mocht u interesse hebben, dan kunt u via www.debontspoton.nl/actualiteiten een verzoek indienen om deze nieuwsbrieven via de email toegezonden te krijgen. Voorts is op deze website het cursusaanbod ter zake van deze rechtsgebieden vermeld.

Voor meer informatie of vragen over De Bont SpotOn kunt u ook mailen naar: redactie@debontspoton.nl.