Corruptie/omkoping

Het voorkomen en bestrijden van corruptie heeft tegenwoordig de volle aandacht van de overheid. Voor 2006 bestond nog een fiscale regeling voor de aftrekbaarheid van steekpenningen. Dit tij is evenwel gekeerd. Met een aantal geruchtmakende strafzaken en fiscale uitspraken, die de nodige media-aandacht mochten genieten, is de bestrijding van deze strafbare feiten echt op de kaart gezet.

De Bont Advocaten is uitstekend toegerust bijstand te verlenen in corruptiezaken. In het afgelopen decennium zijn wij bij een aantal (straf)zaken betrokken geweest. In sommige gevallen heel publiekelijk - als dat in het belang was van de goede verdediging van de cliënt - maar meestal achter de schermen. Daarmee is een schat aan ervaringen opgedaan. Die expertise gebruiken wij vooral om te voorkomen dat onze cliënten ten onrechte voor de rechter komen, ten onrechte als zondebok worden gebruikt, of ten onrechte schade lijden. Uiteraard gebruiken wij die expertise ook om de verdediging - mocht het toch tot een rechtsgang komen - tot in de finesse te voeren.