Douanezaken

Hans Peek is specialist in het strategisch en effectief beslechten van geschillen met de douaneautoriteiten. Als het nodig is procederen wij op het gebied van het douanerecht en douanestraf(proces)recht tot in hoogste instantie, maar we streven bij voorkeur naar een spoedige en praktische oplossing. Ons douaneteam heeft de ervaring en kennis om onderzoeken van de douane efficiënt en effectief te begeleiden en af te ronden.

Ons kantoor geeft géén douaneadvies en houdt zich dus niet bezig met douaneplanning. Wel voeren we het beste verweer tegen douaneclaims. Wij vertegenwoordigen onze cliënten in bezwaar en beroep tegen uitnodigingen tot betaling van douanerechten, antidumpingheffing, accijnzen, in zaken van export controle van strategische goederen en sanctiewetgeving, exportrestituties, schikkingsonderhandelingen, aansprakelijkstellingen en invorderingsgeschillen, OLAF-onderzoeken, etc.

Ook als de douane het strafrecht wil inzetten om de betaling van een boete, transactie, strafbeschikking, (FIOD)opsporingsonderzoek of strafvervolging door de officier van justitie af te dwingen, bent u bij ons aan het beste adres om u hiertegen effectief en met het beste uitzicht op een positief resultaat te verdedigen. Bijvoorbeeld als de douane u wilt onderwerpen aan een verhoor is een goede voorbereiding en bijstand tijdens het verhoor belangrijk.

Onze cliënten zijn actief in alle bedrijfstakken. Dus ongeacht in welke productgebieden u opereert, om welke goederen of om welke douaneregels het gaat (oorsprong, classificatie (tariefindeling), douanewaarde, accijnzen, onregelmatigheden bij in- en uitvoer, AEO-vergunningen, etc.), kunt  u rekenen op onze bijstand. Zo kunt u zich blijven concentreren op uw onderneming.  Onze advocaten hebben veel ervaring en expertise opgebouwd in (FIOD-)douanezaken en werken met volle aandacht voor de problemen van hun cliënten en toewijding aan hun zaken voor het beste resultaat.

Ook geven wij de douanenieuwsbrief De Bont SpotOn uit, waarin met name steeds nieuwe rechtelijke uitspraken over alle verschillende aspecten van douanezaken worden behandeld, zoals mede over de AEO-status, BTI’s/BOI’s en oorsprongscertificaten.

 

Contactpersoon:

Hans Peek

T 030 252 05 04

M 06 51 33 77 26

E peek@debontadvocaten.nl 

Wilt u delen in onze kennis? Houd u zich dan op de hoogte van het laatste nieuws via onze Douane Spot On en meld u aan via: https://www.debontspoton.nl/category/douane/