Mediation

De Bont Advocaten richt zich op het oplossen van fiscale en fiscaal gerelateerde geschillen. Als het moet procederen wij tot aan de Hoge Raad, maar als het kan proberen wij door middel van onderhandeling een goed resultaat te behalen.

Soms hebben wij te maken met slepende conflicten, waar een procedure niet een goede oplossing biedt, maar onderhandeling ook niet (meer) mogelijk is. Dat zijn de gevallen waarin het instrument mediation een uitkomst kan zijn.

Mediation is een alternatieve wijze van geschiloplossing, dat ook wel bekend staat als 'begeleid onderhandelen'. Bij mediation gaat het er om dat eerst de werkelijke belangen van partijen op tafel komen, zodat partijen daarna op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing. Indien partijen bereid zijn goed naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaars belangen, kan vaak een duurzame oplossing voor de gerezen problemen worden gevonden. Oók met de Belastingdienst.

De zaken worden vaak verwezen door de rechtbank, maar partijen kunnen ook los daarvan direct een mediator inschakelen. In veel gevallen gaat het om zaken die complex zijn, om meerdere jaren gaan, meerdere groepsvennootschappen bevatten, meerdere soorten heffingen bevatten. Doorgaans gaat het niet alleen om de fiscaliteit, maar spelen er ook andere zaken een rol, zoals de opstelling van de Belastingdienst (of van de belastingplichtige) en persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen, of een relatie met andere rechtsgebieden (strafrecht, ondernemingsrecht, erfrecht). De verwachting bestaat dat in de komende jaren ook steeds meer aandacht zal worden besteed aan mediation in internationale fiscale geschillen, bijvoorbeeld in het kader van Mutual Agreement Procedures.