Proefprocedures Bureau Vaktechniek Formeel recht (en opinies)

De advocaten van De Bont Advocaten hebben een ruime wetenschappelijke interesse en voelen zich geroepen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het (formele) belastingrecht. Vanzelfsprekend kunnen wij hieraan gevolg geven in de procedures die met verve en volledige inzet voor cliënten worden gevoerd. Desalniettemin kunnen zich principiële zaken voordoen waarbij de betrokken (financiële) belangen relatief beperkt zijn of waarin de cliënten de daarmee gemoeide kosten niet kunnen dragen. Na een initiële afweging van de aangeboden zaken op hun 'principialiteit' en de betrokken belangen, zullen jaarlijks één of enkele proefprocedures worden geaccepteerd.