Strafrechtelijke (FIOD) zaken

Eén van de specialismen van kantoor is het bijstaan van cliënten in een strafrechtelijke (FIOD-)zaak. De kans op succes wordt voor een substantieel gedeelte bepaald door de wijze waarop een belastingplichtige zijn zaak bij de aanvang aanpakt. Raad en bijstand door onze advocaten is ook in deze fase geen overbodige luxe. Cliënten zijn immers veelal first offenders die niet eerder zijn verhoord als verdachte. Daarbij komt dat de FIOD-ambtenaren uitermate bedreven en onderlegd zijn in het ondervragen van een verdachte en er in veel gevallen in slagen een bekentenis te verkrijgen.

Voor de beoordeling van de zaak en het uitstippelen van een processtrategie is niet alleen van belang dat de strafrechtelijke aspecten van een zaak worden doorgrond. Minstens zo belangrijk is het om de onderliggende fiscale wetgeving te duiden. Of de stelling van de Officier van Justitie dat een belastingaangifte (opzettelijk) onjuist is ingevuld, kan worden bewezen, is een vraag die mede op basis van de belastingwetgeving moet worden beantwoord. Veruit de meeste advocaten van het kantoor zijn afgestudeerd in het belastingrecht en hebben om die reden een voorsprong op advocaten uit de commune strafpraktijk.

Een FIOD-zaak gaat veelal gepaard met fiscale procedures en soms zelfs ook met bestuurlijke boeten. Uiteraard is cruciaal dat deze procedures op elkaar worden afgestemd. Voorkomen moet worden dat ten overstaan van de belastingrechter standpunten worden verdedigd, die voor de afloop van de strafzaak negatief kunnen uitwerken. De advocaten van kantoor kunnen zowel de fiscale procedures als de strafzaken 'doen'. Als daar niet voor wordt gekozen, is een goede afstemming met de betrokken belastingadviseur van groot belang. De ervaring leert dat de advocaten van kantoor vanwege hun achtergrond zeer wel in staat zijn deze afstemming op een vlotte en constructieve wijze te bereiken.

Een verdachte belastingplichtige die onverhoopt met de FIOD wordt geconfronteerd, dient zich vaak niet alleen te verdedigen tegen de aanklacht dat aangiften opzettelijk onjuist zijn gedaan. In toenemende mate worden op de dagvaarding delicten vermeld als valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en (niet-)ambtelijke omkoping. Ook daarmee is in de loop der jaren veel ervaring opgedaan die kan worden benut voor een optimale verdediging van cliënten.

Indien u zich op een onverwacht bezoek maar met name op een verhoor door de FIOD wilt voorbereiden, kunt u een verhoortraining volgen. Daartoe mogen wij u wel verwijzen naar de site www.verhoortraining.nl. Daarmee hebben wij alsook (voormalige) cliënten een zeer goede ervaring. Als u hieromtrent vragen heeft horen wij dat natuurlijk graag.