Verhoor

Fiscale fraude is veelal een 'papieren' fraude. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek zet het Openbaar Ministerie de nodige (dwang)middelen in om inzicht te verkrijgen in de onderliggende papertrail. Papier is evenwel 'geduldig'. Het (ver)horen van de betrokkenen dient ertoe de achtergronden maar ook de kennis en mate van verwijtbaarheid vast te kunnen stellen.

Lange tijd was het gebruikelijk dat op de dag waarop de FIOD in het kader van een strafrechtelijk onderzoek doorzoekingen en/of vorderingen tot uitlevering van stukken deed, ook direct verdachten werden aangehouden en getuigen werden gehoord. Uit de huidige praktijk blijkt dat de FIOD eerst onderzoek verricht nadat alle informatie in beslag is genomen. Er volgt dan een periode van radiostilte. Voor de buitenwacht lijkt het er dan wellicht op dat de zaak een stille dood sterft. Niets is dan vaak minder waar, er wordt gewerkt aan het voorbereiden van verhoren van verdachten en getuigen.

Ook voor deze getuigen en verdachten is het van groot belang dat zij zich goed prepareren op een dergelijk verhoor.

Het onderscheid in de verdachte- of getuigestatus alsmede het onderscheid in verhorende instantie (opsporingsambtenaar, rechter-commissaris of zittingsrechter) brengt met zich dat de rechten en verplichtingen verschillend zijn. Voor bijvoorbeeld dga's, accountants, belastingadviseurs en ondernemers is dit doorgaans onbekend terrein. Onze advocaten hebben vele zaken afgewikkeld maar ook onderhanden waarin deze materie aan de orde was en is. Ook verlenen wij veelvuldig bijstand voorafgaand en tijdens een verhoor.