White collar crime

Werd vroeger met de term white collar crime (of in 'gewoon' Nederlands witteboordencriminaliteit) vooral gedoeld op de hogere sociale positie van de dader, heden ten dage wordt met deze terminologie vooral economische fraudezaken bedoeld. Naast belastingfraude en corruptiezaken behoren daartoe onder andere verduistering, valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

Een verdachte belastingplichtige wordt naast het verwijt van belastingfraude in toenemende mate ook geconfronteerd met een verdenking ter zake van dergelijke aanverwante strafbare feiten. Overigens doen zich met grote regelmaat ook strafzaken voor waarin deze strafbare feiten sec ten laste worden gelegd.

In white collar strafzaken is veelal sprake van langlopende onderzoeken. Het Openbaar Ministerie voert in deze zaken steeds vaker een actief persbeleid. Veel media-aandacht is dan het gevolg, hetgeen niet zelden tot grote schade voor betrokken bedrijven en particulieren leidt.

Daarnaast is het voor een goede verdediging van belang kennis en ervaring te hebben op het terrein van deze financieel economische delicten. Zo is de laatste jaren de rechtspraak ter zake van witwassen volop in ontwikkeling. Onze advocaten volgen deze nieuwe ontwikkelingen op de voet en beschikken daardoor over ruime expertise op (ook) dit gebied.