Strafzaken

Indien aan de zijde van de Belastingdienst of een andere toezichthoudende autoriteit een vermoeden bestaat van een strafbaar feit of strafbare feiten, kan een op het eerste gezicht bestuursrechtelijk geschil ineens uitmonden in een strafzaak. Dit vermoeden kan uiteraard ook van meet af aan al bestaan op basis waarvan een strafzaak door het Openbaar Ministerie kan worden opgestart. In strafzaken spelen andere rechten en verplichtingen een rol dan in bestuursrechtelijke procedures. Het is van groot belang deze sfeerovergang en dit onderscheid goed in ogenschouw te houden.

Ons kantoor is op strafrechtelijk gebied gespecialiseerd in fiscale strafzaken, waarbij niet zelden naast belastingfraude ook delicten als valsheid in geschrifte, criminele organisatie en witwassen aan de orde zijn ( 'white collar crime' strafzaken) en strafzaken waarin het draait om delicten als corruptie en omkoping. Wij zijn niet alleen bedreven in het met verve verdedigen van onze cliënten mocht het tot een zitting komen, ook hebben wij ruime ervaring in het voorkomen van een zitting door met het Openbaar Ministerie tot overeenstemming te komen omtrent een (buitengerechtelijke) afdoeningsmodaliteit. Wij staan cliënten bij in de voorfase waarin de FIOD of een andere instantie onderzoek verricht en de eerste verhoren (zowel verdachte- als getuigenverhoren) worden afgenomen, er informatie (zowel nationaal als internationaal) wordt gevorderd en er invallen plaatsvinden. Ook kan het aangewezen zijn daaraan voorafgaand al voorbereid te worden op mogelijke FIOD-acties, bijvoorbeeld door verhoortrainingen. De advocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring in elke fase van een strafzaak.